Długości przewodów
Zasilanie w napięcie, długości przewodów

Poniżej w tabelach przedstawione zostały maksymalne długości przewodów dla urządzeń Kübler. Przy tym przyjęty zostaje maksymalny spadek napięcia w przewodzie doprowadzającym do urządzenia sterującego Kübler wynoszący 1% i w przewodzie pomiędzy urządzeniem sterującym i urządzeniem grzewczym maksymalnie 3%, aby nie przekraczać całkowitego spadku napięcia równego 4% zgodnie z VDE 0100, część 520, ustęp 525.

Przewód doprowadzający do R.O.S.S.Y wzg. do jednostki przełączającej i sterującejZuleitung zu R.O.S.S.Y


Przewód doprowadzający do serii typów AR i Optima pojedynczego urządzenia do odprowadzania spalin

Zuleitung zu AR und Optima

Przewód doprowadzający do serii typów AR, Optima i NRV zbiorczego urządzenia do odprowadzania spalin

Zuleitung zu AR, Optima und NRV

Przewód doprowadzający do wentylatorów zbiorcz. urzadz. do odprow. spalin

Zuleitung zu den Sammelabgasventilatoren

Przewód doprowadzający do serii typów Thermoline MS

Zuleitung zur Typenreihe Thermoline MS

Dla innych sposobów zastosowania należy wyliczyć maksymalną długość przewodu z maksymalnym spadkiem napięcia 4% na całej długości przewodu na podstawie następujących wzorów:

Formeln