Jednostka przełączająca i sterująca S
Zasilanie w napięcie jednostki przełączającej i sterującej Standard dla AR i Optima

Każde urządzenie jest połączone z jednostką przełączającą i sterującą za pomocą przewodu 5 x 1,5 mm² NYM-J w celu zasilania w napięcie i komunikowania zakłóceń eksploatacji.

W przypadku większych urządzeń pojedynczych i zbiorczych odprowadzania spalin kilka urządzeń może zostać połączonych do jednej strefy grzewczej. Każda strefa grzewcza w celu nadzoru temperatury wyposażona jest we własny czujnik temperatury pokojowej. Czujnik temperatury pokojowej jest połączony z jednostką przełączającą i sterującą za pomocą ekranowanego kabla, np. YSTY 2 x 2-0,8.

W przypadku linearnych wersji AR 13 HB, AR 22 HB, AR 40 HB i AR 50 HB z pojedynczą prowadnicą spalin należy zlecić fachowym przedsiębiorstwom ułożenie przewodu 3 x 1,5 m² NYM-J łączącego palnik z wentylatorem spalin (nie został przedstawiony na schemacie okablowania).

Wentylator spalin do zbiorczych urządzeń odpr. spalin należy połączyć w zależności od typu wentylatora i długości przewodu z jednostką przełączającą i sterującą:

Silnik wentylatora 230 V i 50 Hz:
3 x 1,5 mm² NYM-J
Silnik wentylatora 400 V i 50 Hz:
5 x 1,5 mm² NYM-J lub większy

(patrz również Zasilanie w napięcie, długości przewodów)

W przypadku sterowania Tor-Off każdy styk przełączający na bramce (na miejscu montażu) zostaje połączony ze sterowaniem Tor-Off za pomocą kabla np. 3 x 1,5 mm² NYM-J. Sterowanie Tor-Off znajduje się pomiędzy R.O.S.S.Y i urządzeniami, które należy sterować.

Zapory świetlne Park-Off muszą zostać okablowane ze sterowaniem Park-Off za pomocą przewodu np. 4 x 0,75 mm² NYM-J. Sterowanie Park-Off znajduje się pomiędzy R.O.S.S.Y i urządzeniami, które należy sterować.

Prace elektryczne muszą być przeprowadzone przez specjalne firmy zgodnie z ważnymi postanowieniami Zrzeszenia Elektrotechników Niemieckich (VDE) i odpowiednio do dalszych wersji, które ewentualnie istnieją.  

Schematy okablowania znajdą Państwo na stronach 4.3 i 4.4 – odpowiadają one tym z R.O.S.S.Y.

Zasilanie w napięcie jednostki przełączającej i sterującej przy MS 28-66

Przewód doprowadzający do jednostki przełączającej i sterującej następuje np.za pomocą przewodu 5 x 2,5 mm² NYM-J. Przewód sterowy jest zainstalowany pomiędzy pulpitem przyłączowym i  jednostką przełączającą i sterującą za pośrednictwem przewodu 18 x 1,5 mm² np. HYSCY-JZ.

Każda strefa grzewcza wyposażona jest w celu nadzoru temperatury we własny czujnik temperatury pokojowej, który połączony jest za pośrednictwem przewodu 3 x 1,5 mm² NYM-J ze zintegrowanymi częściami sterowania w jednostce przełączającej i regulacyjnej. Dane identyfikujące przewodu proszę zaczerpnąć z tabeli na stronie Zasilanie w napięcie, długości przewodów.

Prace elektryczne muszą być przeprowadzone przez specjalne firmy zgodnie z ważnymi postanowieniami Zrzeszenia Elektrotechników Niemieckich (VDE) i odpowiednio do dalszych wersji, które ewentualnie istnieją.  

Schemat okablowania Thermoline MS, 2 urządzenia / 2 strefy grzewczeVerkabelungsschema Thermoline MS

Zasilanie w napięcie jednostki przelączającej i sterującej przy MS 70-140

Przewód doprowadzający do jednostki przełączającej i sterującej następuje np.za pomocą przewodu 5 x 2,5 mm² NYM-J. Przewód sterowy jest zainstalowany pomiędzy pulpitem przyłączowym i  jednostką przełączającą i sterującą za pośrednictwem przewodu 25 x 2,5 mm² np. HYSCY-JZ.

Każda strefa grzewcza wyposażona jest w celu nadzoru temperatury we własny czujnik temperatury pokojowej, który połączony jest za pośrednictwem przewodu np.3 x 1,5 mm² NYM-J ze zintegrowanymi częściami regulacyjnymi w jednostce przełączającej i regulacyjnej. Dane identyfikujące przewodu proszę zaczerpnąć z tabeli na stronie Zasilanie w napięcie, długości przewodów.

Prace elektryczne muszą być przeprowadzone przez specjalne firmy zgodnie z ważnymi postanowieniami Zrzeszenia Elektrotechników Niemieckich (VDE) i odpowiednio do dalszych wersji, które ewentualnie istnieją.  

Schemat okablowania Thermoline MS, 2 urzadzenia/2 strefy grzewcze

Verkabelungsschema Thermoline MS