R.O.S.S.Y
Zasilanie w napięcie R.O.S.S.Y dla AR i Optima

Każde urządzenie jest połączone z R.O.S.S.Y przewodem 5 x 1,5 mm² NYM-J w celu zasilania w napięcie i komunikowania zakłóceń eksploatacji.

W przypadku większych urządzeń pojedynczych i zbiorczych odprowadzania spalin kilka urządzeń może zostać połączonych do jednej strefy grzewczej. Każda strefa grzewcza jest w celu nadzoru temperatury wyposażona we własny czujnik temperatury pokojowej. Czujnik temperatury pokojowej jest połączony z R.O.S.S.Y za pomocą ekranowanego kabla, np. YSTY 2 x 2-0,8.

Jeżeli R.O.S.S.Y wyposażony jest w moduł oszczędnościowy Smar- Tec, to wymagany jest czujnik temperatury zewnętrznej. Zostaje on umieszczony na północnej stronie budynku i połączony z R.O.S.S.Y za pomocą ekranowanego kabla YSTY 2 x 2-0,8.

W przypadku liniowych wersji AR 13 HB, AR 22 HB, AR 40 HB i AR 50 HB z pojedynczą prowadnicą spalin należy zlecić fachowym przedsiębiorstwom ułożenie przewodu 3 x 1,5 m² NYM-J łączącego palnik z wentylatorem spalin (nie został przedstawiony na schemacie okablowania).

Wentylator spalin do zbiorczych urządzeń odprowadzania spalin należy połączyć z R.O.S.S.Y w zależności od typu wentylatora i długości przewodu:

Silnik wentylatora 230 V i 50 Hz:

3 x 1,5 mm² NYM-J
Silnik wentylatora 400 V i 50 Hz:
5 x 1,5 mm² NYM-J lub większy


(patrz również Zasilanie w napięcie, długości przewodów)

W przypadku sterowania Tor-Off każdy styk przełączający na bramce (w miejscu montażu) zostaje połączony ze sterowaniem Tor-Off za pomocą kabla np. 3 x 1,5 mm² NYM-J. Sterowanie Tor-Off znajduje się pomiędzy R.O.S.S.Y i urządzeniami, które należy sterować. Zapory świetlne Park-Off muszą zostać okablowane ze sterowaniem Park-Off za pomocą przewodu np. 4 x 0,75 mm² NYM-J. Sterowanie Park-Off znajduje się pomiędzy R.O.S.S.Y i urządzeniami, które należy sterować.

Prace elektryczne muszą być przeprowadzone przez specjalne firmy zgodnie z ważnymi postanowieniami Zrzeszenia Elektrotechników Niemieckich (VDE) i odpowiednio do dalszych wersji, które ewentualnie istnieją.  


Schemat okablowania w przypadku zbiorczego urządzenia odprowadzania spalin, 4 urządzenia/ 2 strefy grzewcze

Verkabelungsschema bei einer Sammelabgasanlage

Schemat okablowania w przypadku zbiorczego urządzenia odprowadzania spalin, 4 urządzenia/ 2 strefy grzewczeVerkabelungsschema bei einer Einzelabgasanlage


Schemat okablowania w przypadku zbiorczego urzadzenia odprowadzania spalin, 2 urzadzenia/ 1 strefa grzewcza

Verkabelungsschema bei einer Einzelabgasanlage


Zasilanie w napiecie R.O.S.S.Y w przypadku systemu wielopalnikowego NRV

Palnik End-Vent pasma grzewczego z jednym lub kilkoma palnikami należy połączyć z R.O.S.S.Y np. za pomocą kabla 5 x 1,5 mm² NYM-J.

Każdy kolejny palnik pasma grzewczego (Inline) zostaje połączony z palnikiem przed tym za pomocą puszek rozgałęźnych i przewodu np. 3 x 1,5 mm² NYM-J.

W zależności od podziału stref grzewczych (możliwość podziału pasmami) każda strefa grzewcza wyposażona jest we własny czujnik temperatury pokojowej w celu nadzoru temperatury, który połączony jest za pomocą ekranowanego przewodu (np. YSTY 2 x 2-0,8) z R.O.S.S.Y.

Wentylator spalin systemu grzewczego należy połączyć z R.O.S.S.Y w następujący sposób:

Silnik wentylatora 230 V i 50 Hz:
3 x 1,5 mm² NYM-J
Silnik wntylatora 400 V i 50 Hz:
5 x 1,5 mm² NYM-J lub większy


(patrz również Zasilanie w napięcie, długości przewodów)

W przypadku sterowania Tor-Off każdy styk przełączający na bramce (na miejscu montażu) zostaje połączony ze sterowaniem Tor-Off za pomocą kabla np. 3 x 1,5 mm² NYM-J. Sterowanie Tor-Off znajduje się pomiędzy R.O.S.S.Y i urządzeniami, które należy sterować. Zapory świetlne Park-Off muszą zostać okablowane ze sterowaniem Park-Off za pomocą przewodu np. 4 x 0,75 mm² NYM-J. Sterowanie Park-Off znajduje się pomiędzy R.O.S.S.Y i urządzeniami, które należy sterować.

Prace elektryczne muszą być przeprowadzone przez specjalne firmy zgodnie z ważnymi postanowieniami Zrzeszenia Elektrotechników Niemieckich (VDE) i odpowiednio do dalszych wytycznych.


Schemat okablowania dla NRV 1 pasmo/ 1 strefa grzewcza

Verkabelungsschema bei einer Einzelabgasanlage