Doprowadzenie świeżego powietrza
Doprowadzanie świeżego powietrza dla eksploatacji zależnej od powietrza w pomieszczeniu

Zasysanie świeżego powietrza jest niepotrzebne przy normalnej eksploatacji przy zwykłych zastosowaniach ze względu na solidną konstrukcję palnika. Tylko w przypadku, gdy urządzenie będzie eksploatowane w pomieszczeniach z ekstremalnie zanieczyszczoną atmosferą (np. chemicznie lub przez pył spawalniczy) wzgl. w pomieszczeniach z urządzeniami napowietrzającymi i odpowietrzającymi, urządzenia mogą być zainstalowane z doprowadzeniem świeżego powietrza (zobacz ilustracja). Eksploatacja zależna od powietrza w pomieszczeniu może być realizowana dla pojedynczych lub zbiorczych urządzeń odprowadzania spalin.

Frischluftzuführung

Przykład: Pojedyncze doprowadzenie świeżego powietrza i odprowadzenie spalin dla eksploatacji zależnej od powietrza w pomieszczeniu

  

Doprowadzanie zbiorcze