Zbiorcze urządzenie do odprowadzania spalin
Zbiorcze urządzenie do odprowadzania spalin

Wszystkie urządzenia serii typów AR, NRV i Optima osiągające maksymalną moc 750 kW mogą zostać podłączone do systemu zbiorczego odprowadzania spalin.  W przypadku zbiorczego urządzenia odprowadzania spalin, spaliny kilku urządzeń są odprowadzane razem za pośrednictwem jednego urządzenia. Zbiorczy wentylator spalin w dowolnym miejscu systemu zbiorczego do odprowadzania spalin jest odpowiedzialny za odtransportowywanie spalin i podciśnienie konieczne w komorze spalania. Aby móc ustawić podciśnienie w każdym urządzeniu, w miejscu pojedynczego wentylatora spalin została umieszczona klapa regulacyjna spalin. Należy najmniejszy przekrój centralnego przewodu odprowadzającego spaliny należy zapkanowań w taki sposób, aby prędkość przepływu strumienia była niższa od 10 m/s.

W zależności od ilości urządzeń i ich mocy należy dobrać odpowiednią wielkość wentylatora i przekrój poprzeczny zbiorczego przewodu spalin. W przypadku pytań odnośnie prawidłowego rozplanowania proszę skontaktować się z naszym technicznym oddziałem w Ludwigshafen lub Dreźnie.

Sammelabgasanlage