Pojedyncze urządzenie do odprowadzania spalin
W przypadku pojedynczej prowadnicy spalin jeden wzgl. dwa urządzenia zostają podłączone razem do własnego wentylatora. Prowadnica spalin od urządzenia do przepustu w ścianie wzgl. w dachu jest częścią składową urządzenia. Punkt pomiarowy do pomiaru spalin znajduje się dlatego też w przejściu do prostopadłej części  przepustu w dachu wzgl. bezpośrednio przed lub po przepuście w ścianie.