R.O.S.S.Y – system sterowania
R.O.S.S.Y – system sterowania optymalizujący zasoby

R.O.S.S.Y jest najnowszą generacją systemów sterowania Kübler dla systemy grzewcze hal . Inteligentny i samouczący się system optymalizuje czasy załączania i zużycie energii i wytycza nowe standardy w komforcie obsługi i funkcjonalności. Temperatury w dzień i w nocy, w czasie urlopu i dni wolnych itd można ustawiać w prosty sposób za pośrednictwem przejrzystego wyświetlacza LCD lub pc-ta. Modular designed jest wersją podstawową, którą można rozbudować zgodnie z potrzebami za pośrednictwem modułów jak SmarTec w celu podwyższenia efektywności energetycznej, WinTec w celu zdalnego sterowania lub za pomocą HygroTec w celu regulacji wilgotności. Z powodu swojej wydajności i swojego wymiernego wkładu do bardziej ekonomicznego sposobu prowadzenia procesu systemy grzewcze hali R.O.S.S.Y 2004 został odznaczony Nagrodą innowacji  Federalnego Ministerstwa Gospodarki.
  • System sterowania optymalizujący zasoby dla systemy grzewcze podczerwienią
  • Redukuje stawkę czasową i energetyczną
  • Wydajne sposoby działania
  • Modułowy koncept budowy
  • Łatwa obsługa sterowana za pośrednictwem menu
  • Samoobjaśniający się bez instrukcji obsługi
  • Bazujący na standardowym oprogramowaniu
  • Możliwość integracji z Państwa środowiskiem komputerowym
  • Możliwość dozbrojenia dla wszystkich urządzeń ogrzewczych hal Kübler
  • Odznaczony Nagrodą Innowacji  Federalnego Ministerstwa Gospodarki