Podłączenie gazu
Jako paliwo można zastosować zarówno gaz ziemny jak również gaz ciekły. Przestawienie na inny rodzaj gazu jest możliwe bez dużego nakładu pracy. 

Montaż weża przyłączowego gazu

Aby skompensować termiczne rozszerzanie się urządzenia, to połączenie pomiędzy przyłączem gazu na palniku i przewodem gazu należy utworzyć za pomocą elastycznego węża pierścieniowego i zaworu kulkowego z kurkiem kulistym (zobacz rys.). Należy zarządzić dające się rozłączyć połączenie pomiędzy zaworem kulkowym z kurkiem kulistym i króćcem gazu na palniku. 

Ciśnienie podłączonego gazu należy zaczerpnąć z poszczególnych kartek danych i nie może przekraczać 50 mbarów.

Przy próbie ciśnienia zawory kulkowe muszą być zamknięte, aby uniknąć uszkodzeń na bloku gazowym w palniku.

Prace na przewodach gazowych muszą być przeprowadzane przez fachowe firmy zgodnie z ważnymi warunkami TRGI i dalszymi regulacjami.


Gasanschluss