Systemy mocujące
Punkty mocujące do montażu urządzeń należy zasadniczo tak wybierać, aby obciążenia statyczne i dynamiczne  były przenoszone bezpiecznie na konstrukcję stropu. Jeżeli tak nie jest, to należy poradzić się architekta lub biura planowania. Umieszczanie uchwytów do urządzenia na dachu hali jest zależne od konstrukcji dachu i może być przeprowadzone na różne sposoby.