Kultura przedsiębiorstwa
Zadowolenie z osiągnięć, odpowiedzialność za projekty i własne działanie, kultura otwartego obchodzenia się z błędami – Softskills, które mają wpływ na również na naszych klientów w trakcie współpracy. Pomoc i wspieranie motywacji i własnej odpowiedzialności jest obwarowane w firmie Kübler względami strategicznymi i znajduje odzwierciedlenie w jego wewnętrznych strukturach: Od roku 2003 system posiadania udziałów firmy Kübler sprawia, że pracownicy mogą zostać wspólnikami.