Test Round Robin
Od innowacji do normy

W trakcie testu Round Robin (europejskiej próby okrężnej) na zlecenie Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CENTC 180 RayLab udowodniło po raz pierwszy, że ogrzewanie przemysłowe spełnia wymogi systemu pomiarowego odnośnie powtarzalności i odtwarzalności w odniesieniu do pomiarów stopnia sprawności promieniowania. W trakcie tekstu udowodniono, że przy pomocy  RayLab została ugruntowana reprezentatywna, wypróbowana metoda.

W trakcie tego tekstu są głównie porównywane różne metody pomiarowe służące do pomiaru tego samego stanu rzeczy w odniesieniu do precyzji powtarzalności i odtwarzalności. Im częściej te wartości są jednakowe wzgl. podobne, tym bardziej dokładna jest odpowiednia metoda. Jest to ustalane metodą statystyczną. W pierwszej kolejności są przedkładane dwie równorzędne serie pomiarów, które zostały przeprowadzone w różnych miejscach przez różne osoby.

 

Bazą RayLab jako metody B sa nowe normy EN 416-2 i 419-2.

Tym samym została wykonana praca badawcza na rzecz tej normy, która stała się istotnym elementem składowym dla rozwoju bardziej wydajnych generacji ogrzewania o zminimalizowanej emisji szkodliwych substancji. Niemiecki know-how wytycza w decydującej fazie rozwoju technologii promieni podczerwonych kierunek w Europie.