RayLab
 

Całkowicie automatyczny system do pomiaru stopnia sprawności promieniowania

Dzięki rozwojowi systemu RayLab do dyspozycji stoi po raz pierwszy na całym świecie system pomiarowy, który określa w sposób niezawodny i odtwarzalny wydajność promiennikowych systemów grzewczych. Cała procedura przebiega całkowicie automatycznie i trwa ok. 1,5 h. Odpada ryzyko błędu pomiarów ręcznych i duży nakład czasu (ok. 2 dni robocze/ osobę). Dzięki pomiarowi udziału promieniowania podczerwonego można po raz pierwszy określić w niezawodny, porównywalny sposób wydajność promiennikowych systemów grzewczych: ponieważ im większy stopień sprawności promieniowania, tym większa oszczędność energii.


 

Sposób działania

Ten kompaktowy, kompletny system mierzy wydajność promieniowania w odległości 10 cm poniżej promiennika nad zdefiniowaną powierzchnią (płaszczyzną pomiarową). W tym celu wykonywany jest ruch do punktów pomiarowych w odstępach co 10 cm, rejestrowane jest promieniowanie podczerwone, wartości pomiarowe są całkowane na całej powierzchni pomiarowej, a na samy końcu ustawiane w zależności od użytej powierzchni. W trakcie tej procedury oprócz promieniowania podczerwonego w pomieszczeniu pomiarowym są równocześnie rejestrowane i analizowane dalsze wartości, takie jak temperatura lub wilgotność.


 

Zastosowanie

Przenośny system kompaktowy znajduje uniwersalne zastosowanie do wszystkich promienników podczerwieni dostępnych na rynku (począwszy od promienników niskotemperaturowych o mocy 10 kW, aż po  promienniki recyrkulacyjne, promienniki wysokotemperaturowe i system wielopalnikowy o mocy 300 kW ). jest on dla producenta ważnym instrumentem, który umożliwia mu lepsze porównanie produktów konkurencji i ich moc.


 

Zmniejszenie emisji i oszczędność energetyczna

W Niemczech w każdym roku są instalowane urządzenia o mocy grzewczej 408 MW (w pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 4 metry) w postaci promienników niskotemperaturowych, co stanowi łącznie ok. 10% całkowitej mocy grzewczej w obszarze hal przemysłowych. W każdym roku możliwa by była uniknięcie emisji ponad 2 milionów ton CO2 w zakresie promieniowania podczerwonego w systemach ze zoptymalizowanym stopniem sprawności promieniowania (porównanie standardowych systemów na podczerwień z systemami na podczerwień o wysokiej wydajności firmy Kübler). Potencjał oszczędności w odniesieniu do całkowitej mocy grzewczej wynosi 40 milionów ton CO2 na rok, jeżeli konwencjonalne urządzenia zostaną zastąpione nowoczesną, oszczędzającą zasoby technologią promiennikową. Liczby potwierdzają istotność stopnia sprawności promieniowania dla oceny zużycia energii i emisji CO2 oraz uwidaczniają, że potencjał oszczędności energetycznej może być realizowany już teraz. Warunek ten zostaje spełniony wraz ze stworzeniem możliwości pomiaru stopnia sprawności promieniowania. 

Elastyczność

  • RayLab jest przenośnym systemem kompaktowym i znajduje uniwersalne zastosowanie  w przypadku wszystkich rodzajów ogrzewań promiennikowych ogólnie dostępnych na rynku.
  • RayLab nie stawia żadnych wymagań pomieszczeniu pomiarowemu. Aby wykonać pomiar, jest konieczna równa podłoga i odpowiednie pomieszczenie- dodatkowe inwestycje nie są konieczne.
  • RayLab pracuje w pełni automatycznie z dużą dokładnością pomiarową. Odtwarzalność i dokładność powtórzeń osiągają jakość, która w porównaniu do urządzeń stosowanych do tej  pory nie była znana

 

Istotność

Nowy, rozwinięty przez system RayLab został wprowadzony przez firmę Kübler GmbH w europejską normalizację i stanowi obecnie niezawodną możliwość, przeprowadzenia pomiarów zgodnie z nowymi normami EN 416-2 i 419-2. Dzięki ocenie systemu zgodnie ze stopniem sprawności promieniowania jest okrywany ogromny potencjał oszczędności w zużyciu energii i emisji CO2.

System ten stanie się obligatoryjny w momencie wejścia w życie norm EN dla wszystkich europejskich Instytutów Badawczych.
Oprócz tego będzie on ważnym instrumentem kontrolnym dla producentów promienników podczerwieni: aby zapewnić przestrzeganie tych norm przez własne systemy i/ lub w celu odgraniczenia się od produktów konkurencji.