Misja
Czasy, w których w przypadku ogrzewania hal chodziło wyłącznie o ogrzewanie, już minęły. W obliczu zglobalizowanych rynków, nowej sytuacji w dziedzinie konkurencji nie ma w zasadzie inwestycji, która nie byłaby mierzona w odniesieniu do czynników rentowości. Także lub właśnie, jeżeli chodzi o ogrzewanie hal. Powodem tego jest wzrost cen, który tylko w przypadku gazu wynosił prawie 100%, i to jedynie w ciągu 10 lat. Inny powód to z pewnością konsekwencje protokołu z Kyoto. Dowód budynku lub dyrektywa DIN V 18599 stawiają nie tylko znacznie podwyższone wymagania odnośnie wydajności energetycznej techniki budynków - określają one również w decydujący sposób wartość budynku. W Anglii inwestycje w nowoczesne systemy ogrzewania o udziale promieniowania podczerwonego przekraczającego 50% uzyskują ulgi podatkowe. 

Trend jest jednoznaczny. Jeżeli nabędą lub będą Państwo unowocześniać ogrzewanie do dużych pomieszczeń na kolejne lata, to spojrzenie na koszty zakupu będzie zbyt krótkowzroczne. W centrum zainteresowania stoją szczególnie koszty eksploatacji pomieszczenia o danej wielkości, która ma być ogrzewane. Proszę sobie wyobrazić: Przemysłowe systemy grzewcze generują w okresie cyklu trwałości, wynoszącego 15 lat w przeliczeniu koszty zużycia energii przekraczające cenę zakupu o 6 do 20-tu razy. Tym samym interesujące są urządzenia, które się sprawdzają przez cały cykl okresu trwałości pod względem stopnia sprawności, a także nakładów na konserwację i naprawy. Urządzenia, które się sprawdzają pod względem dyspozycyjności i komfortu obsługi.


Te cechy posiadają systemy grzewcze do dużych pomieszczeń firmy Kübler. Nasze upodobanie do szczegółów odzwierciedlają rozwiązania systemowe, które zostały rozwinięte i są instalowane dla różnych typów hal i wielkości kubatur. Odzwierciedlają one także dążenie do uzyskania długotrwałości. Nasze rozwiązania techniczne zużywają od 20 do 50% energii ogólnie dostępnych systemów. Nakłady na ich instalację zwracają się w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Tym samym nasze produkty wyznaczają stale nowe trendy (również na potrzeby przyszłego ustawodawstwa).   


Naszym celem jest stworzenie innowacji przynoszących korzyści. Aby osiągnąć te cele, inwestujemy wyjątkowo dużo środków. Wyższą wartość tworzymy dzięki innowacyjnym produktom i rozwiązaniom systemowym. Dla naszych klientów dzięki długofalowym, zmniejszającym koszty technologiom i serwisowi. Dla naszego środowiska naturalnego dzięki rozwiązaniom, które redukują wydalanie CO2 nawet o 70%. Ponieważ to właśnie Państwo powinni osiągać korzyści dzięki rozwiązaniom w dziedzinie ogrzewania, dzięki którym będą Państwo coraz efektywniej, łatwiej i taniej spełniać wymogi czasu. To rozumiemy pod pojęciem inteligentnej energii cieplnej.