sprawności promieniowania
Nowy wymiar dla wydajności

W przyszłości jako kryterium oceny promienników podczerwonych, oprócz dyrektywny odnośnie urządzeń gazowych (90/396/EWG), która nakazuje racjonalne wykorzystanie energii, obowiązywał będzie również współczynnik sprawności promieniowania wzgl. udział promieniowania podczerwonego w promiennikach niskotemperaturowych. Decydującym w przyszłości nie będzie już współczynnik sprawności techniki spalania, lecz opisany w DIN EN 416-2 współczynnik sprawności promieniowania. 

Po tym jak Anglii zostały przeprowadzone zmiany ustaw, w których urządzenia o współczynniku sprawności promieniowania przekraczającym 50% są uprzywilejowane pod wzglądem podatkowym, występuje już jednoznaczny trend. Oprócz tego w przyszłości z punktu widzenia producenta znaczenie będzie miało zlecanie ocen urządzeń pod względem stopnia sprawności promieniowania z powodów konkurencyjności. Problemem do tej pory było to, że do tej pory na rynku nie stały do dyspozycji urządzenia pomiarowe, które, zgodnie z tymi normami, umożliwiałyby przeprowadzenie pomiarów w tani, szybki i niezawodny sposób. Ponieważ ciepło promieniowania przyczynia się do znacznych oszczędności energetycznych w porównaniu z ogólnie stosowanymi systemami ogrzewania. Z tego wynika wyższy stopień sprawności promieniowania, a tym samym wyższa oszczędność energii.

 

System pomiarowy

Kübler has initiated the discussion regarding the infrared component and thus the radiation efficiency for a decisive assessment criterion for the quality of modern heating technologies.