Zrzeszenia
Kübler przyczynił się w znacznym stopniu do umożliwienia seryjnej produkcji technologii na podczerwień. Obecnie przedsiębiorstwo z siedzibą główną w Ludwigshafen zalicza się do czołowych oferentów nowoczesnych systemów promiennikowych systemów grzewczych w Europie. Technologie rozwinięte przez firmę Kübler należą do sprawdzonych rozwiązań. Także dlatego, że ze względu na zaangażowanie firmy Kübler we wszystkich ważnych zrzeszeniach w przemyśle i komisjach normalizacyjnych są wdrażane ważne normy i dyrektywy.
  • W charakterze członka Przemysłowego Zrzeszenia Zarejestrowanego Firm z  Branży Gazowej i Wodociągowej FIGAWA: Odpowiedzialnego nadania kształtu karcie roboczej ZIV 904 (narodowa dyrektywa dla kominiarzy odnośnie odbioru i pomiarów promienników niskotemperaturowych), współpraca  w trakcie normalizacji, redakcja karty roboczej ZIV G 638 II (narodowa dyrektywa odnośnie instalacji promienników niskotemperaturowych)
  • W charakterze członka krajowej komisji normalizacyjnej „Gaz DIN/DVGW (krajowa komisja  lustracyjna europejskich procedur normowania): W charakterze niemieckiego mandatu europejskiej komisji normatywnej, współpracownik przy krajowym i europejskim normowaniu urządzeń gazowych
  • W charakterze członka Europejskiej Komisji Normalizacyjnej CEN/TC 180 WG 5, siedziba w BSI w Londynie: Rozwój europejskich norm produktów do ogrzewania promiennikowego 416 1-2 i 419 1-2, normy DIN EN 777 1-3 oraz DIN EN 1259 1-3
  • Firma inicjująca założenie Zrzeszenia Przemysłowego Promienników niskotemperaturowych w celu scalenia interesów niemieckich producentów promienników niskotemperaturowych
  • W roku 2005 rozwinięta przez firmę Kübler niemiecka metoda pomiarowa B (RayLab) została przeforsowana jako norma europejska