Portret
Firma Kübler GmbH jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w całej Europie z konsekwentnym ukierunkowaniem na rozwój systemów do ogrzewania dużych pomieszczeń. Od momentu powstania w roku 1989 rozwijamy wyłącznie systemy na podczerwień, a tym samym najnowocześniejszą i najbardziej ekonomiczną technologię służącą do ogrzewania dużych pomieszczeń. Kübler jest zaliczany do 3 przedsiębiorstw-liderów na rynku ogrzewania hal. Jako oferent rozwiązań „pod klucz“ przedsiębiorstwo to z główną siedzibą w Ludwigshafen oferuje szerokie spektrum produktów dla różnych typów hal i wielkości pomieszczeń i jest uznawane za lidera branży w dziedzinie innowacji.

Wyższą wartość tworzymy dzięki innowacyjnym produktom i rozwiązaniom systemowym. Dla naszych klientów dzięki długofalowym, zmniejszającym koszty technologiom i serwisowi. Dla naszego środowiska naturalnego dzięki znacznej redukcji emisji CO2. 

Do kamieni milowych naszej strategii przyszłości zaliczana jest koncentracja technologii grzewczych oszczędzających zasoby, konsekwentne ukierunkowanie na klienta, zabezpieczenie i rozbudowa miejsc pracy, opłacalny rozwój przedsiębiorstwa i stałe innowacje. 

Około 70 pracowników w czterech miejscach lokalizacji w kraju i za granicą wygospodarowuje obroty roczne wynoszące ok. 11 milionów euro. Kübler zalicza się obecnie do przedsiębiorstw-liderów i jest uważany za lidera branży w dziedzinie innowacji. Dzięki nieprzeciętnie wysokim inwestycjom w badania i rozwój. 50% obrotów można obecnie przypisać produktom, które są na rynku przez okres krótszy od trzech lat.